top of page

LEZINGEN & WORKSHOPS

Op verzoek geef ik lezingen over het onderwerp waar ik me het meest in verdiep: de toekomst van werk. Moeten we bang zijn voor de opmars van de robots? Hoe vervullen we onze behoefte aan (technisch) vakmanschap. Wat is de rol van het onderwijs? Op de Haagse Hogeschool doceer ik over deze thema’s. Ik vertel graag over deze onderwerpen op een congres, een seminar, bedrijfsbijeenkomst of klanten dag. Het is ook mogelijk om het onderwerp toe te spitsen op jouw organisatie of het thema van de dag. Ik praat graag verder met je over de mogelijkheden.

 

In september 2017 verscheen mijn boek ‘Managen of niet, dat is de vraag.’ Vanuit mijn ervaringen als HR-manager in verschillende grote organisaties en op het toneel als fanatiek amateurtoneelspeler ben ik gaan onderzoeken wat moderne organisaties kunnen leren van de stukken van Shakespeare. Klik op de afbeelding van het boek om het te bestellen en te lezen over de lezingen die ik geef over het boek.

 

Naar aanleiding van mijn boek en op basis van mijn passie voor toneel in het algemeen en Shakespeare in het bijzonder ontwikkelde ik 6 unieke workshops. Met Shakespeare in de hand maken we samen moeilijke onderwerpen makkelijker bespreekbaar. Klik hier voor meer informatie.

 

bottom of page